دنیای مدیریت

۳ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

مولانا

| شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

دلا یاران سه قسمند گر بدانی/ زبانی اند و نانی اند و جانی 

به نانی نان بده از در برانش/ محبت کن به یاران زبانی

 ولیکن یار جانی را نگه دار/ به پایش جان بده تا می توانی

فرا مبادله

| شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

چکیده: امروزه مشتریان، علاقمند و حتی مشتاق به پرداخت هزینه بیشتر برای انواع خاصی از کالاها و خدمات هستند که ما آن ها را کالاها و خدمات لوکس نوین نام گذاری می کنیم. این گونه محصولات و خدمات، از کیفیت بالاتری نسبت به سایر محصولات برخوردار بوده و نسبت به سایر محصولات، اشتیاق و میل بیشتری برای بدست آوردن آنها وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است که ابتدا مشخصات کالاهای لوکس را مورد بررسی قرار داده و به توضیح نیروهای پیش برنده کالای لوکس نوین بپردازیم. سپس با توجه به اینکه کالای لوکس نوین یک استراتژی کسب و کار بوده و این استراتژی نمی تواند بوسیله روش های سنتی دنبال شود که برای توسعه محصول در بازار استفاده می شود، شیوه های مورد استفاده رهبران کالاهای لوکس را مورد واکاوی قرار می دهیم.

کلید واژه ها: فرا مبادله, کالای لوکس نوین

دریافت
حجم: 275 کیلوبایت

چکیده: امروزه نیاز به منظور بخش بندی بازارهای  بین المللی به صورت روزافزونی بیشتر احساس می شود و تحقیقات بسیاری به منظور شناسایی مولفه های مناسب جهت بخش بندی بازار بین المللی صورت پذیرفته است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه های بخش بندی بازار بین المللی از طریق مطالعه موردی بازاربین المللی بنزین و مبتنی بر رویکرد داده های پانلی می باشد. بدین منظور داده های 35 کشور واردکننده بنزین در منطقه  خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه بین سال های 1995 الی 2012 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و در قالب هفت فرضیه اقدام به بررسی تاثیر مولفه های اندازه بازار، پذیرش بازار، توسعه اقتصادی، ساختار بازار آزاد، قیمت خرده فروشی بنزین، زیرساخت ارتباطی و کشش درآمدی تقاضای بنزین بر واردات بنزین نموده ایم. بعلاوه محاسبات و تحلیل های مورد نیاز پژوهش از طریق نرم افزارهای Eviews-9 و STATA-14 صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشانگر آن است که اندازه بازار، توسعه اقتصادی، ساختار بازار آزاد، قیمت خرده فروشی بنزین و کشش درآمدی تقاضای بنزین تاثیر مستقیم و معناداری بر واردات بنزین دارند و اندازه بازار در میان مولفه های توضیحی دیگر، بیشترین تاثیر را بر واردات بنزین دارد. شایان ذکر است که وجود ارتباط معنا دار میان پذیرش بازار و واردات بنزین رد شد و همچنین وجود ارتباط معنا دار میان زیرساخت ارتباطی و واردات بنزین مورد تایید قرار نگرفت.

واژه های کلیدی: داده های پانلی؛ بخش بندی؛ پذیرش بازار؛ توسعه اقتصادی؛ ساختار بازار آزاد.

دریافت
حجم: 397 کیلوبایت